Teatris - Restaurant, Bar & Cafe Galati
Apa plata Bucovina

Apa plata Bucovina

330ml
6 Lei
Teatris - Restaurant, Bar & Cafe Galati
Apa plata Evian

Apa plata Evian

330ml
10 Lei
Teatris - Restaurant, Bar & Cafe Galati
Apa minerala Bucovina

Apa minerala Bucovina

330ml
6 Lei
Teatris - Restaurant, Bar & Cafe Galati
Apa minerala Badoit

Apa minerala Badoit

330ml
10 Lei
Teatris - Restaurant, Bar & Cafe Galati
Apa minerala Badoit

Apa minerala Badoit

750ml
16 Lei
Teatris - Restaurant, Bar & Cafe Galati
Apa minerala Bucovina

Apa minerala Bucovina

750ml
9 Lei
Teatris - Restaurant, Bar & Cafe Galati
Pepsi - cola, light, twist, black

Pepsi - cola, light, twist, black

250ml
7 Lei
Teatris - Restaurant, Bar & Cafe Galati
Mirinda

Mirinda

250ml
7 Lei
Teatris - Restaurant, Bar & Cafe Galati
Seven Up

Seven Up

250ml
7 Lei
Teatris - Restaurant, Bar & Cafe Galati
Evervess Tonic

Evervess Tonic

250ml
7 Lei
Teatris - Restaurant, Bar & Cafe Galati
Mountain Dew

Mountain Dew

250ml
7 Lei
Teatris - Restaurant, Bar & Cafe Galati
Prigat - portocale, pere, capsuni, banane, piersici, kiwi

Prigat - portocale, pere, capsuni, banane, piersici, kiwi

250ml
7 Lei
Teatris - Restaurant, Bar & Cafe Galati
Lipton

Lipton

250ml
7 Lei
Teatris - Restaurant, Bar & Cafe Galati
Aloe Vera

Aloe Vera

500ml
11 Lei
Teatris - Restaurant, Bar & Cafe Galati
Red Bull

Red Bull

250ml
13 Lei
Teatris - Restaurant, Bar & Cafe Galati
Rockstar

Rockstar

250ml
13 Lei